Cultúr/Gaeilge Report to Convention 2012-12-08 21:53:00

2012 Cultúr agus Gaeilge
Liam Ó Laochdha, Oifigeach Cultúr/Gaeilge an Chontae

1. An tOifigeach Gaeilge sa Chlub
Tá sé éigeantach/obligatory go mbeadh Oifigeach Cultúr/Gaeilge ag gach Club sa Chumann.
Ag tagairt do Riail 1.4 Treoraí Oifigiúil 2010, tá sé mar aidhm/aim ag Cumann Lúthchleas Gael tacaíocht/support a thabhairt don Ghaeilge, rince Gaelach, ceol, amhránaíocht agus cultúr i gcoitinne.
However, it must be stated very clearly, that it is a pointless exercise unless the appointee is someone who is interested in the position and who is willing to fulfil the role in every respect.
It is no longer good enough to say: ‘'Yerra, Tommy/Mary will do it, he/she has the cúpla focal''.
Tommy/Mary may well have the cúpla focal but unless he/she has an interest in the position then not only is it meaningless but also THAT club is not fulfilling its obligation in relation to Riail 1.4
Mar sin don bhliain atá romhainn, 2013, I would ask gach club agus gach roinn/division sa chontae to make every effort to make a proper/serious/genuine appointment maidir le hOifigeach Cultúr/Gaeilge.
Tá gach eolas maidir le ról an Oifigigh Cultúr/Gaeilge le fail sa‘'Bhíobla'' --- ‘'An tOifigeach Gaeilge sa Chlub''.
Tá sé ar fail ar: www.gaacork.ie agus www.eastcorkgaa.com

2. Scór
Comhghairdeachas do Bhóthar Buí, Curaithe Uile Éireann sa Rince Seit ag Scór na nÓg. Bhí siad ar fheabhas agus bhí an bua tuillte go maith acu. Maith sibh!
Bhí an-bhliain chomh maith ag Treasa Ní Chróinín - Uíbh Laoghaire/Aithriseoireacht, Bóthar Buí/Tráth na gCeist agus Raonuithe Cairbre/Nuachleas nuair a shroich said Comórtaisí Ceannais na hÉireann i Scór na nÓg. Mar an gcéanna le Sráid a' Mhuilinn i Scór Sinsir.
Ghlac 164 foireann/Scór na bPáistí, 41 club/Scór na nÓg, 37 club/Scór Sinsir, páirt ins na comórtaisí i mbliana.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na Coistí Scór ar fud an chontae a d'eagraigh na comórtaisí, gan dearmad a dhéanamh ar na hiomaitheoirí/competitors, tuistí, múinteoirí, teagascóirí/coaches, moltóirí, fearaibh/mnáibh tí, maestri na gceist, bainisteoirí stáitse, riarthóirí fuaime/sound technicians, coistí sóláistí/refreshments committees, clubanna, na hionaid, agus dar ndóigh, gach éinne a thug tacaíocht i rith na bliana. Molaim sibh!
Comhghairdeachas agus buíochas chomh maith le gach duine a chabhraigh le Seoladh Oifigiúil Scór Chorcaí 2012/13, a tharla le déanaí in Óstán Páirce Bhaile an Róistigh, ach go háirithe an Aoi Speisialta, Joanne O' Riordan. Smaoineamh iontach!
Buíochas chomh maith ag dul chuig Tracey Ní Chinéide agus a coiste don deis a thug said dúinn grúpaí Scór a chur ag seinm ag na cluichí móra i bPáirc Uí Chaoimh agus i bPáirc Uí Rinn ach go háirithe don Sraith Náisiúnta sa pheil agus san iomáint.

Sraith Nua Teilifíse Scór na nÓg 2012/13
Coiste Náisiúnta Scór in conjunction with TG4 and Adare Productions are launching a new television series involving Scór na nÓg competitors.
Comórtaisí: Rince Fóirne, Amhránaíocht Aonair, Ceol Uirlise, Aithriseoireacht/Scéalaíocht, Bailéad Ghrúpa, Tráth na gCeist, Nuachleas, Rince Seit
Auditions will be held in 3/4 centres around the country for all County Scór 2012/13 finalists.The series will consist of 13 programmes in total --- 10 shows of 9 competitors, 2 semi-finals followed by the final.The aim of the series is to promote our language and culture, highlight/showcase the talent of our young members and to entertain the viewers.

Buaiteoirí 2011/2012


Bailéad Ghrúpa

Nuachleas

Rince Seit

Tráth na gCeist

Scór na bPáistí

Raonuithe Cairbre

 

Mainistir na Corann

Peil na mBan

Cois Céim

Cathrach

Scór na nÓg

Bóthar Buí

Raonuithe Cairbre

Bóthar Buí

Bóthar Buí

Scór Sinsir

Inis Cártha

Sráid a' Mhuilinn

An Druipseach

Sráid a' Mhuilinn

 

 

Rince Fóirne

Amhránaíocht Aonair

Ceol Uirlise

Aithriseoireacht

Scór na bPáistí

Raonuithe Cairbre

Ceann Tuirc

Naomh Caitríonaigh

Baile an Easpaig

Gleann a' Phréacháin

Scór na nÓg

Carraig Uí Leighin

Uíbh Laoghaire

Bóthar Buí

Uíbh Laoghaire

Scór Sinsir

Áth Trasna

Carraig Uí Leighin

Cilliath

Naomh Eoin

Scór na bPáistí

Rince Aonair:                Cóbh                                Ceol Aonair:            Cnoc an Chláirigh

 

Overall Shield/Buaiteoirí

Scór na bPáistí: Roinnte idir: Ruisín agus BéalGuala
Scór na nÓg: Bóthar Buí
Scór Sinsir: Áth Trasna
Corn Phádraig Uí Chearbhúil: Bóthar Buí

3. Scoláireachtaí Gaeltachta
Bhí 150 scoláireacht ar fail i mbliana ó Chomhairle na Mumhan. D'fhreastail 131 scoláire ar na Cúrsaí Samhraidh ag Coláiste na Mumhan i mBéal Átha ‘n Ghaorthaidh. Tá an-bhuíochas ag dul chuig muintir an choláiste agus gach éinne a thug lámh cúnta chun an scéim a riaradh agus a eagrú.

4. Tráth na gCeist Boird as Gaeilge
Ghlac 10 gclub páirt sa chomórtas seo. Arís, i mbliana, bhí díomá orainnn nach raibh níos mó clubanna ann. Bhuaigh Sráid a' Mhuilinn, bhí an Druipseach sa dara háit agus Cuilinn Uí Chaoimh sa tríú háit. Chríochnaigh Sráid a' Mhuilinn sa dara háit i gCúige Mumhan ach ní raibh an tádh leo i gComórtas Ceannais na hÉireann.
Ba mhaith liom ‘'Go raibh maith agaibh'' a rá le Liam Mac a' Mhaoir - Máistir na gCeist, Séamas Ó Coileáin agus Baile an Easpaig don halla, Diarmuid Ó Dubhda a d'eagraigh an oíche, na clubanna a ghlac páirt agus gach éinne a chabhraigh linn.

29-2-12 Baile an Easpaig CLG Comórtas Ceannais Chorcaí
7-3-12 ‘'The Arches'', Magh Ealla Comórtas Ceannais na Mumhan
Lá ‘le Pádraig Páirc a' Chrócaigh Comórtas Ceannais na hÉireann

5. Gradam na nGael 2013
Comórtas nua i gCeantar an tSeandúin chun an Ghaeilge a chur chun cinn i measc na gclubanna. Seoladh an comórtas go hoifigiúil i bPáirc Uí Rinn ar an 4ú Deireadh Fómhair 2012. Táimid an-bhuíoch do Ghael Taca atá ag eagrú an chomórtais.

6. Plean Straitéiseach 2012
Club/Roinn: Oifigeach Cultúr/Gaeilge to be elected/appointed in each Club and Division
Toradh: 8 Roinn agus 144Club ( -10 Club)
Cultúr/Gaeilge: Coiste Cultúrtha to develop a specific County Cultúr/GaeilgePlan Toradh: Déanta
Cumarsáid: Divisional Oifigigh Cultúr/Gaeilge to contribute to Divisional Suíomhanna Idirlíne/Websites as Gaeilge
Toradh: Le déanamh fós
Cumarsáid: Divisional Oifigigh Cultúr/Gaeilge to work with Divisional Oifigigh Caidreamh Poiblí to develop a specific Plan
Toradh: Le déanamh fós
Cultúr: OícheGhaelach in a club in each Division Toradh Ag tarlú
Gaeilge: Identify and liaise with other Ranganna Gaeilge/Ciorcail Comhrá
Toradh: Ag tarlú i Roinn amháin
Scoláireachtaí Gaeltachta: To review the Scéim in relation to benefit, value, process and procedures
Toradh: Déanta
Scór: Each club would as a minimum compete in either Scór na nÓg or ScórSinsir agus Scór na bPaistí
Toradh: ** Feicfimid **
Oiliúint agus Cluichí: Review progress to date
Toradh: D'fhreastail 50 ar Champa Cúl trí Ghaeilge i mbliana
Tráth na gCeist Boird as Gaeilge: Divisional Oifigigh Cultúr / Gaeilge to promote Comórtas to ensure improved participation
Toradh: Ag tarlú
Lá na gClub: Publicise ‘'Best Practices'' of na Clubanna
Toradh: Déanta

7. Plean Straitéiseach 2013
Club/Roinn: Oifigeach Cultúr/Gaeilge to be elected/appointed in each Club and Division
Gaeilge/Cultúr: Meetings with clubs in each Division and launch Divisional Plans
Cumarsáid: Club Oifigeach Cultúr/Gaeilge to contribute colún as Gaeilge on Club SuíomhIdirlíne/Website
Cumarsáid: Divisional Oifigigh Cultúr/Gaeilge to work with Divisional Oifigigh Caidreamh Poiblí to develop a specific Plan
Cultúr: Oíche Ghaelach in 16 clubs sa Chontae
Gaeilge: Review progress to date
Scoláireachtaí Gaeltachta: To implement any proposals from review
Scór: Further enhance the progress to date
Oiliúint agus Cluichí: To actively seek out interested Clubanna agus Scoileanna in order to expand the Scéim
Tráth na gCeist Boird as Gaeilge: Each Division to hold its own qualifying Comórtas
Lá na gClub: Publicise ‘Best Practices' of na Clubanna

Coiste Cultúrtha an Chontae 2012
1. Seán S. Ó Ríogáin Uí Mac Coille
2. Pádraig Ó Céilleachair Múscraí
3. Pádraig Ó Riain AbhainnDhubh
4. Seosamh Ó Súilleabháin Seandún
5. Éamonn Ó Síocháin Cairbre
6. Diarmuid Ó Dubhda DúicheEalla
7. Éamonn Ó Súlleabháin CarraigDhonn
8. Risteard Ó Murchú Béara
9. Donnchadh Ó Liatháin CoisteScór
10. Barra de Cógáin CoisteScór
11. Breandán de Barra CoisteScór
12. Liam Ó Laochdha Cathaoirleach
*Fuair na hOifigigh Cultúr/Gaeilge seo a leanas, cuireadh ,suí ar an gCoiste ar bhonn sealadach*
1. Seanachán Ó hUidhir Coiste na nÓg
2. Nollaig Ó Caochlaoich Réigiún Thiar
3. Tomás Ó Duinneacha Réigiún Thuaidh
4. Éamon Ó Murnáin Réigiún Thoir
5. ------------------------ Réigiún Lárnach

8. Cruinnithe

1. Coiste Cultúrtha an Chontae
21-2-12 Páirc Uí Rinn
10-3-12 Óstán Páirce Bhaile an Róistigh, Corcaigh - Seimineár
1-5-12 Páirc Uí Rinn
25-9-12 Páirc Uí Chaoimh
4-10-12 Páirc Uí Rinn
6-11-12 Páirc Uí Rinn

2. Scór - Cultúr - Gaeilge
12-1-12 Na Sairséalaigh, Baile Roisín
13-9-12 Páirc Uí Rinn
25-9-12 Páirc Uí Chaoimh (Fo-choiste)
27-9-12 Páirc Uí Rinn
11-10-12 Páirc Uí Rinn
25-10-12 Óstán Páirce Bhaile an Róistigh, Corcaigh - Seoladh Oifigiúil Scór 2012/13
8-11-12 Páirc Uí Rinn - Cruinniú Cinn Bhliana

3. Coiste Cuimsithe agus Imeascaithe Chorcaí - Integration/Inclusion

3-2-12 Oifig New Communities Partnership, Corcaigh
29-2-12 Scoileanna/CarraigUíLeighin
14-3-12 Scoileanna/MaghEalla
26-5-12 Páirc Uí Luasa, Corcaigh - Lá Aifraic
22-9-12 Oifig NCP, Corcaigh - Seimineár
25-9-12 Oifig NCP, Corcaigh
4-10-12 Oifig NCP, Corcaigh

(1) Problem: Children from ethnic minority background participate in GAA games in school but the transfer from school to club is not being realised
(2) Cork Coiste must be broadened to include teachtaí ón Cumann Camógaíochta, Cumann Peil na mBan, Cumann Liathróid Láimhe, Cumann Corr agus Coiste Scór.
(3) Cork Primary School Survey initiated recently to discover what numbers of children from an ethnic minority background are attending our schools and playing GAA games. A crosscheck with the local clubs will follow.

4. Coiste Náisiúnta na Gaeilge

16-1-12 Páirc a' Chrócaigh
20-2-12 Páirc a' Chrócaigh
16-3-12 Páirc a' Chrócaigh

5. Comhairle na Mumhan - Coiste Cultúrtha
23-1-12 Áras Mumhan, Luimneach
27-2-12 Áras Mumhan, Luimneach
16-4-12 Áras Mumhan, Luimneach
28-5-12 Áras Mumhan, Luimneach
26-6-12 Áras Mumhan, Luimneach
22-8-12 Coláiste na Rinne, Co. PhortLáirge - Cúrsa Gaeilge
1-10-12 Óstán Chill Mhuire, Luimneach
26-11-12 Áras Mumhan, Luimneach

6. Coiste Náisiúnta Scór
29-6-12 Páirc a' Chrócaigh
17-9-12 Páirc a' Chrócaigh
27-9-12 Óstán Páirc a' Chrócaigh (Fo-choiste)
9-10-12 Doire (Fo-choiste)
22-10-12 Páirc a' Chrócaigh
20-11-12 Doire (Fo-choiste)
5-12-12 Páirc a' Chrócaigh

7. Tionscnamh Shóisialta - Social Initiative
18-1-12 Óstán Chill Mhuire, Luimneach
8-2-12 Óstán Chill Mhuire, Luimneach
4-5-12 Cnocán na Biolraí
13-10-12 Páirc a' Chrócaigh
30-10-12 Páirc Uí Rinn - Oíche Eolais do Chlubanna Chorcaí

(1) GAA Social Initiative
*Targeting isolated men in their parish/community
*Clubs engaging with older members of community
*GAA Social Initiative across 32 counties

(2) 10 registered Cork clubs active --- Probably many other clubs active but not registered
(3) Activities: Cards, Trip to Páirc a' Chrócaigh,Social Evening,Team Reunion,etc.

Buíochas

Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le mo chomhleacaithe ar Bhord an Chontae, Rúnaí an Chontae agus an fhoireann i bPáirc Uí Chaoimh, mo chairde go léir agus gach éinne a chabhraigh liom i rith na bliana.
Ar an ócáid seo agus mo thréimhse mar Oifigeach Cultúr/Gaeilge thart, guím gach rath ar an mBord ins na blianta atá romhainn amach, ní hamháin in ár gcluichí ach i gcúrsaí forbartha chomh maith.

Míle Buíochas,

Liam Ó Laochdha Car Insurance Ireland
site designed & developed by Sportsmanager.ie