Gaeilge: Imreoirí/Bainisteoirí

Imreoirí / Bainisteoirí : Players / Managers
Na Comórtais
All Ireland Championship….Craobh na hÉireann
Leinster Championship….Craobh Laighean
Munster Championship….Craobh na Mumhan
Ulster Championship….Craobh Uladh
Connaught Championship….Craobh Chonnacht
All Ireland Club Championship….Clubchraobh na hÉireann
Christy Ring Cup….Corn Christy Ring
Nicky Rackard Cup….Corn Nicky Rackard
Sam Maguire Cup….Corn Mhic Uidhir
Liam McCarthy Cup….Corn Mhic Cárthaigh
•National League….An tSraith Náisiúnta
•Railway Cup….Corn an Bhóthair Iarainn
Na Gráid
Sinsear….Senior
Sóisear….Junior
•Mionúr….Minor
•Na Sinsir….Seniors
•Na Sóisir….Juniors
•Na Mionúir….Minors
•Faoi Bhliain is Fiche….Under 21
•Idirmheánach….Intermediate
Téarmaíocht le húsáid i rith cluichí
•Go n-éirí leo….good luck to them
•Bhí mí-ádh orthu….they were unlucky
•Fuair sé cúl….he scored a goal
•Theip air scóráil….he failed to score
•Bhí bua éasca acu….they won easily
•Tá siad ar comhscór….they are level
•Is beag atá eatarthu….they are very close
•Níl ach cúilín eatarthu….there is only a point between them
•I ndeireadh na dála….in the end
•Sárchluiche a bhí ann….it was a great game
•Bhí sé ar fheabhas/thar barr….he played very well
•Cluiche den scoth/iontach a bhí ann….it was an excellent game
•Rogha na coitiantachta….the favourite
•Cúl gleoite/álainn….a beautiful goal
•Tá sé ag imirt as a chraiceann….he is playing a blinder
•Bhain sé craitheadh as an eangach/líontán….he shook the net
•Tá slua mór i láthair inniu….there is a large attendance today
•Tá an áit plódaithe/dubh le daoine….the place is packed
•Tá an cluiche seo idir dhá cheann na meá….this game is very evenly balanced
•Tá sé ag imeacht den pháirc….he is leaving the field
•An pháirc imeartha….the playing pitch
•Tá sé gortaithe go dona….he is badly injured
•Tá sé ag cur fola….he is bleeding
•Tá ionadaí ag teach ar an bpáirc ina áit….a substitute is coming on to replace him
•Tá sé á iompar ar shínteán….he is being carried on a stretcher
•Tá an cluiche thart….the game is over
•Tá an t-am caite/istigh….time is up
•Tá a rás rite….his race is run
•Cuireadh an cluiche ar ceal….the game was called off
•Beidh athimirt ann….there will be a replay
•Chur sé an tsaorchic/saorphoc, an chic/poc pionóis ar foraoil/ar strae/amú….he sent the free kick/puck penalty kick/puck wide
•Scóráil sí cúl/cúilín….she scored a goal/point
Cluichí
•Caid/Peil Ghaelach….Gaelic Football
•Iomáint / Iománaíocht….Hurling
•Peil na mBan….Ladies Football
•Camógaíocht….Camogie
•Liathróid Láimhe….Handball
•An Cluiche Corr….Rounders
Cluichí Eile
•Sacar….Soccer
•Rugbaí….Rugby
•Cispheil….Basketball
•Eitpheil….Volleyball
•Hacaí….Hockey
•Rásaíocht Capall/Con….Horse/Dog Racing
•Lúthchleasaíocht….Athletics
•Dornálaíocht….Boxing
•Bádóireacht….Boating
•Seoltóireacht….Sailing
•Leadóg….Tennis
•Leadóg bhoird….Table tennis
•Galf….Golf
•Mionghalf / Áin agus Amas….Pitch and Putt